მზის პანელები

მზის პანელები (ასევე იხმარება ტერმინი მზის ფოტოვოლტაიკური ელემენტები) გამოიყენება მზის სხივის ელექტროენერგიად გარდასაქმნელად.

მზის ენერგიის განვითარების ისტორია 100 წელზე მეტს ითვლის. ადრეულ პერიოდში მზის ენერგიას ორთქლის წარმოებისთვის იყენებდნენ, რომელსაც სხვადასხვა მექანიზმები მოჰყავდა მოძრაობაში, მაგრამ ედმონდ ბეკერელის მიერ “ფოტოელექტრული ეფექტის” აღმოჩენის შემდეგ შესაძლებელი გახდა მზის ენერგიის ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნა. ბეკერელის აღმოჩენამ ჩარლს ფრიცის გამოგონებას ჩაუყარა საფუძველი. 1893 წელს ფრიცმა შექმნა პირველი მზის უჯრედი, რომელიც აიწყო სელენის ფურცლებითა და ოქროს თხელი ფენით. სწორედ ასეთი დასაწყისი ჰქონდა მოწყობილობას, რომელსაც ჩვენ დღეს მზის პანელებს ვეძახით.

მზის პანელები აგროვებენ სუფთა განახლებად ენერგიას სინათლის სახით და გარდაქმნიან მას ელ-ენერგიად. პანელები შედგება რამდენიმე ინდივიდუალური მზის ელემენტისგან, რომლებიც თავად შედგებიან სილიციუმის, ფოსფორის და ბორის ფენებისგან. მათი წყალობით პანელი შთანთქავს ფოტონს, რითაც წარმოქმნის დენს. კარგად დაბალანსებული ქსელთან დაკავშირებული კონფიგურაციის პირობებში, მზის პანელი დღის განმავლობაში გამოიმუშავებს ენერგიას, რომელიც შეგვიძლია მყისიერად მოვიხმაროთ, ან დავაგროვოთ და მზის ჩასვლის შემდგომ გამოვიყენოთ.

მზის პანელი გამოიყენება სხვადასხვანაირი კონფიგურაციის მზის ელ-სადგურის სისტემებში. სისტემები, როგორც ვიცით, შესაძლოა იყოს ქსელური, ქსელისგან დამოუკიდებელი და ჰიბრიდული. ყველა სისტემის აუცილებელი შემადგენელი კომპონენტია მზის პანელი, ვინაიდან ის არის გენერაციის წყარო.

არსებობს მზის პანელის ძირითადი ორი ტიპი: მონოკრისტალური და პოლიკრისტალური.

მონოკრისტალურია პანელი, თუ მისი მთელი მოცულობა ერთი ბროლისგან შედგება, რომელსაც სილიკონის ერთ (მონო) უჯრედსაც უწოდებენ, ტიპიური მონოკრისტალური უჯრედი არის მუქი შავი ფერის, ხოლო პანელის კუთხეები მრგვალდება წარმოების პროცესისა და სილიკონის ბუნების შედეგად. მონოკრისტალური მზის პანელი ითვლება საუკეთესო ხარისხის პროდუქტად. მისი მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს მაღალ ეფექტიანობასა და უკეთეს დიზაინში. მისი ეფექტიანობა დღესდღეობით უკვე 17-23 %-მდე მერყეობს და შეიძლება ითქვას, რომ არის ყველაზე ეფექტური მზის პანელი კომერციული გამოყენებისთვის. მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 25-30 წელს შეადგენს.

რაც შეეხება პოლიკრისტალურ პანელებს – თუ მზარდი კრისტალების წარმოქმნის პროცესში უფრო დიდი კრისტალები წარმოიქმნება და ასეთი ბროლის ბლოკიდან იჭრება ფირფიტები მზის უჯრედის მისაღებად, მაშინ ასეთ უჯრედს პოლიკრისტალურს უწოდებენ. პანელი მსუბუქი და მუქი ლურჯი შეფერილობისაა, ხოლო მისი კუთხეები მონოკრისტალური პანელისგან განსხვავებით არაა მომრგვალებული. პანელის ეფექტურობა 14-17%-მდე მერყეობს ხოლო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 20-25 წლამდეა.

პოლიკრისტალის მზის პანელებს მონოკრისტალის პანელებთან შედარებით აქვთ დაბალი ეფექტიანობა, თუმცა, მათი უპირატესობა დაბალ ფასში მდგომარეობდა. მზის პანელების საერთო გაიაფებამ ეს სხვაობა აღმოფხვრა და დღესდღეობით ინდუსტრია მხოლოდ მონოკრისტალის მზის პანელების გამოყენებაზე გადადის. შესაბამისად, ჩვენც 2020 წლის ივლისის თვიდან ვაყენებთ მხოლოდ მონოკრისტალის მზის პანელებს.

ჰელიოს ენერჯი იყენებს JA Solar-ის მზის პანელებს, რომელიც მსოფლიოს ტოპ 10 საუკეთესო მწარმოებელში შედის.

კომპანია დაარსდა 2015 წელს. JA Solar-ი ითვლება ყველაზე მაღალ ეფექტურ ფოტოელექტრული პროდუქციის მწარმოებლად. აქვს 12 საწარმოო ბაზა და ფლობს 20-ზე მეტ ფილიალს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

მისი ბიზნესი მოიცავს სილიციუმის ჩარჩოებს, უჯრედებს, პანელებსა და მზის ელ-სადგურებს.

JA Solar-ის პროდუქცია ხელმისაწვდომია 120-ზე მეტ ქვეყანასა და რეგიონში, იგი ინტენსიურად გამოიყენება მცირე, საშუალო და დიდ მზის ელ-სადგურებში, კომერციულ და სამრეწველო ფოტოელექტრულ სისტემებში, სახურავებზე და საცხოვრებელ  სახლებში.

უწყვეტი ტექნოლოგიური ინოვაციის, კარგად დამკვიდრებული გლობალური გაყიდვების და მომსახურების ქსელის უპირატესობის გამო, JA-Solar-მა მაღალი შეფასება მიიღო. კომპანია შეყვანილი იქნა “Fortune China 500” და “Global Top 500 Energy Enterprises”-ის სიაში. JA Solar არის მზის ენერგეტიკაში მრავალი პატენტის მფლობელი.

ჰელიოს ენერჯი არის JA Solar -ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.