გარდამქმნელი

გარდამქმნელი (იგივე ინვერტორი) პანელის შემდგომ მზის ელ-სადგურის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. გარდამქმნელი მზის პანელებიდან მომავალ მუდმივი დენის (DC) სიმძლავრეს გარდაქმნის ცვლადი დენის (AC) სიმძლავრედ და აწვდის მომხმარებელს.

მზის ელ-სადგურების გარდამქმნელი არსებობს ძირითადად სამი სახის:

  • ქსელური მზის ელ-სადგურებისთვის;
  • დამოუკიდებელი (ავტონომიური) ტიპის მზის ელ-სადგურებისთვის;
  • და კომბინირებული (ჰიბრიდული) მზის ელ-სადგურებისთვის.

უმნიშვნელოვანესია სწორი და მაღალხარისხიანი გარდამქმნელის შერჩევა, რომელიც გამოირჩევა სანდოობით და ექსპლუატაციის ხანგძლივი პერიოდით.

ჰელიოს ენერჯი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო გარდამქნელების მწარმოებელი კომპანიების პროდუქციას. 30 კვტ-მდე სიმძლავრის პროექტებში ჩვენ (როგორც წესი) ვიყენებთ Solax Power-ის, ხოლო დიდ პროექტებში – Huawei-ის გარდამქმნელებს.

Solax Power-მა შეიმუშავა მზის ელ-სადგურების ინდუსტრიაში საუკეთესო ერთფაზიანი და სამფაზიანი გარდამქმნელები. სოლაქსის ჰიბრიდული სისტემები გამოირჩევა მაღალტექნოლოგიური გადაწყვეტებით, აკუმულატორების და მათი მართვის სისტემების ხარისხით.

რაც შეეხება Huawei-ის, მისი გარდამქმნელების არქიტექტურა ეფუძნება კომპანიის 30 წლიან გამოცდილებას. მათში ინტეგრირებულია ხელოვნური ინტელექტი  და Cloud მართვის ფუნქციები. Huawei-ს გარდამქმნელებისთვის შესაძლებელია 20 წლიანი გარანტიის შეძენაც. კომპანია ამაყობს, რომ მათი გარდამქმნელების მხოლოდ 0.5 % გამოდის მწყობრიდან საექსპლუატაციო ვადაზე ადრე.

ჰელიოს ენერჯი მიერ დამონტაჟებულ ნებისმიერ გარდამქმნელს მინიმუმ 5 წლიანი საგარანტიო პერიოდი აქვს, რაც კიდევ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ ვენდობით იმ პროდუქციას, რასაც ჩვენ მომხმარებლებს ვუყენებთ და დარწმუნებული ვართ მათ გრძელვადიან და საიმედო მუშაობაში. ჩვენს მიერ შერჩეულ გარდამქმნელებს აქვთ დაცვის ყველა სტანდარტი, რომელიც მოითხოვება მსგავსი პროდუქციისთვის.