ახალი სამგორი [15.75 კვტ] 2019, მარტი

ლოკაცია: ახალი სამგორი
დადგმული სიმძლავრე: 15.75 კვტ

თარიღი: 2019, მარტი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

საგურამო [4.41 კვტ] 2019, მარტი

ლოკაცია: საგურამო
დადგმული სიმძლავრე: 4.41 კვტ

თარიღი: 2019, მარტი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [3.05 კვტ] 2019, თებერვალი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 3.05 კვტ

თარიღი: 2019, თებერვალი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [19.8 კვტ] 2018, ოქტომბერი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 19.8 კვტ

თარიღი: 2018, ოქტომბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [4.95 კვტ] 2018, აგვისტო

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 4.95 კვტ

თარიღი: 2018, აგვისტო

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

საგურამო [3 კვტ] 2018, ივლისი

ლოკაცია: საგურამო
დადგმული სიმძლავრე: 3 კვტ

თარიღი: 2018, ივლისი

მზის პანელები: Yanchan Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [9.72 კვტ] 2018, იანვარი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 9.72 კვტ

თარიღი: 2018, იანვარი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: K2 Systems

თბილისი [6.48 კვტ] 2018, იანვარი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 6.48 კვტ

თარიღი: 2018, იანვარი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: K2 Systems

საგურამო [9.72 კვტ] 2018, იანვარი

ლოკაცია: საგურამო
დადგმული სიმძლავრე: 9.72 კვტ

თარიღი: 2018, იანვარი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: K2 Systems

შაორი, რაჭა [3 კვტ] 2017, ივლისი

ლოკაცია: შაორი, რაჭა
დადგმული სიმძლავრე: 3 კვტ

თარიღი: 2017, ივლისი

მზის პანელები: Yanchan Solar
ინვერტორი: Must Solar
სამაგრი კონსტრუქცია: ადგილობრივი

თბილისი [1.5 კვტ] 2017, ივლისი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 1.5 კვტ

თარიღი: 2017, ივლისი

მზის პანელები: Yanchan Solar
ინვერტორი: Zeversolar
სამაგრი კონსტრუქცია: ადგილობრივი

თბილისი [4.8 კვტ] 2017, თებერვალი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 4.8 კვტ

თარიღი: 2017, თებერვალი

მზის პანელები: Yanchan Solar
ინვერტორი: BLD Solar
სამაგრი კონსტრუქცია: ადგილობრივი