კრწანისის ტყეპარკი [99.84 კვტ] 2020, ნოემბერი

ლოკაცია: კრწანისის ტყეპარკი
დადგმული სიმძლავრე: 99.84 კვტ

თარიღი: 2020, ნოემბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

დავათი [100 კვტ] 2020, აგვისტო

ლოკაცია: დავათი
დადგმული სიმძლავრე: 100 კვტ

თარიღი: 2020, აგვისტო

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

KTW [100 კვტ] 2020, ივნისი

ლოკაცია: KTW
დადგმული სიმძლავრე: 100 კვტ

თარიღი: 2020, ივნისი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

KAYA [4.95 კვტ] 2020, მარტი

ლოკაცია: KAYA
დადგმული სიმძლავრე: 4.95 კვტ

თარიღი: 2020, მარტი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

ქარელი [64 კვტ] 2020, იანვარი

ლოკაცია: ქარელი
დადგმული სიმძლავრე: 64 კვტ

თარიღი: 2020, იანვარი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

გორი [9.72 კვტ] 2020, იანვარი

ლოკაცია: გორი
დადგმული სიმძლავრე: 5.12 კვტ

თარიღი: 2020, იანვარი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

წავკისი [9.72 კვტ] 2019, დეკემბერი

ლოკაცია: წავკისი
დადგმული სიმძლავრე: 9.72 კვტ

თარიღი: 2019, დეკემბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [9.92 კვტ] 2019, ნოემბერი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 9.92 კვტ

თარიღი: 2019, ნოემბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თელავი [18.56 კვტ] 2019, ნოემბერი

ლოკაცია: თელავი
დადგმული სიმძლავრე: 18.56 კვტ

თარიღი: 2019, ნოემბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [120 კვტ] 2019, ნოემბერი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 120 კვტ

თარიღი: 2019, ნოემბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [4.34 კვტ] 2019, სექტემბერი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 4.34 კვტ

თარიღი: 2019, სექტემბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

დავათი [50.6 კვტ] 2019, სექტემბერი

ლოკაცია: დავათი
დადგმული სიმძლავრე: 50.6 კვტ

თარიღი: 2019, სექტემბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

Altihut 3014 [12 კვტ] 2019, აგვისტო

ლოკაცია: Altihut 3014
დადგმული სიმძლავრე: 12 კვტ

თარიღი: 2019, აგვისტო

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თელავი [3.7 კვტ] 2019, ივლისი

ლოკაცია: თელავი
დადგმული სიმძლავრე: 3.7 კვტ

თარიღი: 2019, ივლისი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [4.96 კვტ] 2019, ივნისი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 4.96 კვტ

თარიღი: 2019, ივნისი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

ბუშეტი [29.7 კვტ] 2019, ივნისი

ლოკაცია: ბუშეტი
დადგმული სიმძლავრე: 29.7 კვტ

თარიღი: 2019, ივნისი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [7.56 კვტ] 2019, ივნისი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 7.56 კვტ

თარიღი: 2019, ივნისი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

წავკისი [5.04 კვტ] 2019, აპრილი

ლოკაცია: წავკისი
დადგმული სიმძლავრე: 5.04 კვტ

თარიღი: 2019, აპრილი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

საგურამო [4.41 კვტ] 2019, მარტი

ლოკაცია: საგურამო
დადგმული სიმძლავრე: 4.41 კვტ

თარიღი: 2019, მარტი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

ახალი სამგორი [15.75 კვტ] 2019, მარტი

ლოკაცია: ახალი სამგორი
დადგმული სიმძლავრე: 15.75 კვტ

თარიღი: 2019, მარტი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

საგურამო [4.41 კვტ] 2019, მარტი

ლოკაცია: საგურამო
დადგმული სიმძლავრე: 4.41 კვტ

თარიღი: 2019, მარტი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [3.05 კვტ] 2019, თებერვალი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 3.05 კვტ

თარიღი: 2019, თებერვალი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [19.8 კვტ] 2018, ოქტომბერი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 19.8 კვტ

თარიღი: 2018, ოქტომბერი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [4.95 კვტ] 2018, აგვისტო

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 4.95 კვტ

თარიღი: 2018, აგვისტო

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

საგურამო [3 კვტ] 2018, ივლისი

ლოკაცია: საგურამო
დადგმული სიმძლავრე: 3 კვტ

თარიღი: 2018, ივლისი

მზის პანელები: Yanchan Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: UI Solar

თბილისი [9.72 კვტ] 2018, იანვარი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 9.72 კვტ

თარიღი: 2018, იანვარი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: K2 Systems

თბილისი [6.48 კვტ] 2018, იანვარი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 6.48 კვტ

თარიღი: 2018, იანვარი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: K2 Systems

საგურამო [9.72 კვტ] 2018, იანვარი

ლოკაცია: საგურამო
დადგმული სიმძლავრე: 9.72 კვტ

თარიღი: 2018, იანვარი

მზის პანელები: JA Solar
ინვერტორი: Solax
სამაგრი კონსტრუქცია: K2 Systems

შაორი, რაჭა [3 კვტ] 2017, ივლისი

ლოკაცია: შაორი, რაჭა
დადგმული სიმძლავრე: 3 კვტ

თარიღი: 2017, ივლისი

მზის პანელები: Yanchan Solar
ინვერტორი: Must Solar
სამაგრი კონსტრუქცია: ადგილობრივი

თბილისი [1.5 კვტ] 2017, ივლისი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 1.5 კვტ

თარიღი: 2017, ივლისი

მზის პანელები: Yanchan Solar
ინვერტორი: Zeversolar
სამაგრი კონსტრუქცია: ადგილობრივი

თბილისი [4.8 კვტ] 2017, თებერვალი

ლოკაცია: თბილისი
დადგმული სიმძლავრე: 4.8 კვტ

თარიღი: 2017, თებერვალი

მზის პანელები: Yanchan Solar
ინვერტორი: BLD Solar
სამაგრი კონსტრუქცია: ადგილობრივი