კონსულტაცია

განაცხადი მზის ელ-სადგურის დაყენების ინტერესის გამოხატვაზე

შენიშვნა: ქსელისგან დამოუკიდებელი სადგურის შემთხვევაში გამოგეგზავნებათ დატვირთვის ცხრილი, რომლითაც განისაზღვრება სადგურის პარამეტრები

.

ატვირთეთ სახურავის ფოტოები, სადაც ფიქრობთ მზის ელ-სადგურის განთავსებას (რამდენიმე ფოტოს ერთობლივად ასატვირთად მონიშნეთ ყველა მათგანი)